Drottninggatan 51 702 22 Örebro
Kontakta oss 070 400 59 96

Utbildning

Öka din kompetens med oss!

Utbildningar för Lärare, pedagoger, utövare, föräldrar mfl.

Vi erbjuder föreläsningar, utbildningar och fortbildning som ligger inom det neuropsykiatriska fältet, där uppdragsgivaren anser att man vill utöka sin kompetens kring problemskapande beteende, lågaffektivt bemötande, barn och unga vuxnas utveckling bland annat utifrån anknytningsteori och affekt teori. Beställningen görs tillsammans med ENP, allt för att individanpassa uppdraget till uppdragsgivarens önskemål.

Öka din kompetens med oss!

Utbildningar för Lärare, pedagoger, utövare, föräldrar mfl.

Vi erbjuder föreläsningar, utbildningar och fortbildning som ligger inom det neuropsykiatriska fältet, där uppdragsgivaren anser att man vill utöka sin kompetens kring problemskapande beteende, lågaffektivt bemötande, barn och unga vuxnas utveckling bland annat utifrån anknytningsteori och affekt teori. Beställningen görs tillsammans med ENP, allt för att individanpassa uppdraget till uppdragsgivarens önskemål.

Öka din kompetens med oss!

Utbildningar för Lärare, pedagoger, utövare, föräldrar mfl.

Vi erbjuder föreläsningar, utbildningar och fortbildning som ligger inom det neuropsykiatriska fältet, där uppdragsgivaren anser att man vill utöka sin kompetens kring problemskapande beteende, lågaffektivt bemötande, barn och unga vuxnas utveckling bland annat utifrån anknytningsteori och affekt teori. Beställningen görs tillsammans med ENP, allt för att individanpassa uppdraget till uppdragsgivarens önskemål.