Drottninggatan 51 702 22 Örebro
Kontakta oss 070 400 59 96

Inlägg

Hur det fungerar när du får hjälp av ENP

Att söka sig till ENP Teamet är relativt enkelt.

Via riksavtalet/valfrihetsprincipen samt vårdgarantin kan du som är mellan 0–17 år söka dig till oss för att få din NP utredning gjord inom en rimlig tidsram. Det som krävs är att barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i din region remitterar din utredning över till oss för övertagande. Det här är inget som de kan neka till utan det är en rättighet du har som medborgare med anvisning till valfrihetsprincipen. När remissen inkommer till ENP kommer vår vårdadministratör kontakta dig/er.

Utredningen faktureras till regionen som ENP har avtal med som i sin tur fakturerar kostnaden till den region där patienten är skriven.

Dela detta inlägg