Viktoriagatan 19 703 55 Örebro
Kontakta oss 070 400 59 96

GDPR

GDPR

Från den 25 maj 2018 följer Enp-Teamet AB den europeiska dataskyddsförordningen EU 2016/679 (GDPR). Förordningen ersätter tidigare svensk lagstiftning, PuL 1998:204.

För oss är det viktigt att kunna ge våra kunder så god service som möjligt. Samtidigt måste kraven i GDPR och övriga lagar följas. Här får du information om vilka personuppgifter Enp-Teamet hanterar, hur vi skyddar dem och dina rättigheter enligt GDPR.

Enp-Teamet hanterar personuppgifter i olika avseenden, av de kursiverade orden framgår det stöd vi har i GDPR (Dataskyddsförordningen) för hanteringen:

  • När du genomgår en utredning hos oss hanterar vi de uppgifter som behövs för utredning & konsultation.
 • För att kunna kontakta dig gällande våra tjänster använder vi adressuppgifter som vi fått från kontaktformulär på hemsidan. Den behandlingen baserar vi på berättigat intresse.

 

Grundläggande för vår hantering är:

 

  • Vi följer förordningen och ser till att dina rättigheter upprätthålls. Vi kan också visa att vi följer förordningen.
  • Dina uppgifter skyddas av tekniska lösningar och regler för medarbetarna som hanterar dem.
  • Vi kontaktar inte direkt personer under 16 år utan målsmans godkännande.
  • De personuppgifter som vi använder lämnas aldrig vidare till andra aktörer för andra syften än de vi bestämt och informerar om.
  • Vi lagrar inte mer data eller längre än vi behöver. All data raderas enligt fastställda rutiner så snart den inte behövs.
  • Alla behandlingar av personuppgifter dokumenteras och där framgår bl.a. syfte och omfattning.
  • Det är endast de medarbetare som behöver dina personuppgifter för att utföra sitt arbete som har tillgång till dem.
 • Skulle trots allt personuppgifter spridas, förstöras, eller förvanskas hos oss informeras såväl berörda som Dataskyddsmyndigheten med en beskrivning om vad som har hänt och vad vi gjort för att lösa problemet.

 

Du, vars personuppgifter finns i våra register, har rätt till följande:

 

  • Att få tydlig information från oss, t.ex. när du lämnar samtycke till behandling av personuppgifter.
  • Att begära utdrag för att kunna se vilka uppgifter vi behandlar gällande dig. Utdraget, som är kostnadsfritt, kan du få muntligt, elektroniskt eller i pappersform, beroende på vad som passar dig bäst. Vi svarar dig inom 30 dagar. OBS! För att skydda dig kommer vi att vara noga med att fastställa din identitet om du begär ut uppgifter.
  • Om det visar sig att våra uppgifter om dig är felaktiga eller ofullständiga kommer vi snarast att rätta dem. Upptäcker vi att något inte stämmer underrättar vi dig.
  • På din begäran raderar vi snarast dina personuppgifter (din rätt att ”bli glömd”). Det finns några undantag, till exempel kan vi inte radera uppgifter som har med vår myndighetsutövning att göra.
  • Du kan också begära att vi ska upphöra med en viss behandling av personuppgifter, exempelvis att göra utskick till dig. Det är inte alltid möjligt eftersom andra intressen kan gå före, såsom myndighetskrav, men du får alltid ett besked och en motivering från oss snarast möjligt.
  • Vänd dig till oss om du undrar över något eller är missnöjd på något sätt – vi hoppas naturligtvis kunna lösa alla dina frågor. Skulle vi trots allt inte komma överens kan du kontakta Dataskyddsmyndigheten..

 

Kontakt

Har du frågor avseende GDPR kontaktar du vår kontoransvarige via e-post info@enpteamet.se eller telefon 070 – 433 28 30.

Mer information

Mer information om GDPR finner du på Datainspektionens webbplats. Datainspektionen byter namn till Dataskyddsmyndigheten under 2018.

GDPR

Från den 25 maj 2018 följer Enp-Teamet AB den europeiska dataskyddsförordningen EU 2016/679 (GDPR). Förordningen ersätter tidigare svensk lagstiftning, PuL 1998:204.

För oss är det viktigt att kunna ge våra kunder så god service som möjligt. Samtidigt måste kraven i GDPR och övriga lagar följas. Här får du information om vilka personuppgifter Enp-Teamet hanterar, hur vi skyddar dem och dina rättigheter enligt GDPR.

Enp-Teamet hanterar personuppgifter i olika avseenden, av de kursiverade orden framgår det stöd vi har i GDPR (Dataskyddsförordningen) för hanteringen:

  • När du genomgår en utredning hos oss hanterar vi de uppgifter som behövs för utredning & konsultation.
 • För att kunna kontakta dig gällande våra tjänster använder vi adressuppgifter som vi fått från kontaktformulär på hemsidan. Den behandlingen baserar vi på berättigat intresse.

 

Grundläggande för vår hantering är:

 

  • Vi följer förordningen och ser till att dina rättigheter upprätthålls. Vi kan också visa att vi följer förordningen.
  • Dina uppgifter skyddas av tekniska lösningar och regler för medarbetarna som hanterar dem.
  • Vi kontaktar inte direkt personer under 16 år utan målsmans godkännande.
  • De personuppgifter som vi använder lämnas aldrig vidare till andra aktörer för andra syften än de vi bestämt och informerar om.
  • Vi lagrar inte mer data eller längre än vi behöver. All data raderas enligt fastställda rutiner så snart den inte behövs.
  • Alla behandlingar av personuppgifter dokumenteras och där framgår bl.a. syfte och omfattning.
  • Det är endast de medarbetare som behöver dina personuppgifter för att utföra sitt arbete som har tillgång till dem.
 • Skulle trots allt personuppgifter spridas, förstöras, eller förvanskas hos oss informeras såväl berörda som Dataskyddsmyndigheten med en beskrivning om vad som har hänt och vad vi gjort för att lösa problemet.

 

Du, vars personuppgifter finns i våra register, har rätt till följande:

 

  • Att få tydlig information från oss, t.ex. när du lämnar samtycke till behandling av personuppgifter.
  • Att begära utdrag för att kunna se vilka uppgifter vi behandlar gällande dig. Utdraget, som är kostnadsfritt, kan du få muntligt, elektroniskt eller i pappersform, beroende på vad som passar dig bäst. Vi svarar dig inom 30 dagar. OBS! För att skydda dig kommer vi att vara noga med att fastställa din identitet om du begär ut uppgifter.
  • Om det visar sig att våra uppgifter om dig är felaktiga eller ofullständiga kommer vi snarast att rätta dem. Upptäcker vi att något inte stämmer underrättar vi dig.
  • På din begäran raderar vi snarast dina personuppgifter (din rätt att ”bli glömd”). Det finns några undantag, till exempel kan vi inte radera uppgifter som har med vår myndighetsutövning att göra.
  • Du kan också begära att vi ska upphöra med en viss behandling av personuppgifter, exempelvis att göra utskick till dig. Det är inte alltid möjligt eftersom andra intressen kan gå före, såsom myndighetskrav, men du får alltid ett besked och en motivering från oss snarast möjligt.
  • Vänd dig till oss om du undrar över något eller är missnöjd på något sätt – vi hoppas naturligtvis kunna lösa alla dina frågor. Skulle vi trots allt inte komma överens kan du kontakta Dataskyddsmyndigheten..

 

Kontakt

Har du frågor avseende GDPR kontaktar du vår kontoransvarige via e-post info@enpteamet.se eller telefon 070 – 433 28 30.

Mer information

Mer information om GDPR finner du på Datainspektionens webbplats. Datainspektionen byter namn till Dataskyddsmyndigheten under 2018.