Viktoriagatan 19 703 55 Örebro
Kontakta oss 070 400 59 96

Arbetssätt

Utredning

ENP-Teamet utreder barn och ungdomar främst med frågeställning NPF, ADHD/ADD, Autism (Autismspektrumtillstånd/AST) och begåvningsnivå med frågeställning intellektuell funktionsnedsättning.

Vi erbjuder tvärprofessionella neuropsykiatriska utredningar där fokus är att vi tillsammans ska bygga broar där psykologisk och pedagogisk kunskap ska bryggas över till vårdnadshavare, barnet, skolan och annan aktör. Detta innebär att förutom återkoppling av utredningen till berörda kan vi också erbjuda utökad handledning och konsultation, detta för att säkerställa att utredningen implementeras i verksamhet.

Hur går det till?

Utredningen hos oss sker alltid tillsammans med psykiatriker/läkare, psykolog samt vårdnadshavare, förskola/skola eller annan viktig aktör. Vi utgår ifrån att barnet och ungdomen ingår i ett system därför utreder vi alltid efter systemteoretisk princip. Vi har valt detta arbetssätt för att vi ska få en bred kunskap kring barnet och ungdomens situation, miljö och funktion. Vi tror att flera professioner vid ställningstagande av diagnos gör att kvalitén och rättssäkerheten ökar.

Vår målsättning

ENP-Teamet tänker att det primära målet med utredning är ge barnet, familjen, skolan eller annan aktör ny kunskap kring barnet oavsett om barnet uppfyller kriterierna för att vi ska kunna fastställa diagnos eller inte. Det primära är att vi ska förstå barnet, ungdomen och den unga vuxna på djupet, det sekundära är att fastställa eventuell diagnos. Vi är övertygande om att ändrar vi fokus, det vill säga byter fokus på primär och sekundär riskerar vi att inte sätta barnet i centrum, utan fokus blir diagnos och inte funktion.

Annan aktör kan vara friförskola, friskola, Socialtjänsten, SiS, HVB-hem, statliga aktörer, privata aktörer.

Vill du veta mer?

Klicka här för att se vårt flödesschema

 

Utredning

ENP-Teamet utreder barn och ungdomar främst med frågeställning NPF, ADHD/ADD, Autism (Autismspektrumtillstånd/AST) och begåvningsnivå med frågeställning intellektuell funktionsnedsättning.

Vi erbjuda tvärprofessionell neuropsykiatriska utredningar där fokus är att vi tillsammans ska bygga broar där psykologisk och pedagogisk kunskap ska bryggas över till vårdnadshavare, barnet, skolan och annan aktör. Detta innebär att förutom återkoppling av utredningen till berörda kan vi också erbjuda utökad handledning och konsultation, detta för att säkerställa att utredningen implementeras i verksamhet.

Hur går det till?

Utredningen hos oss sker alltid tillsammans med psykiatriker/läkare, psykolog samt vårdnadshavare, förskola/skola eller annan viktig aktör. Vi utgår ifrån att barnet och ungdomen ingår i ett system därför utreder vi alltid efter systemteoretisk princip. Vi har valt detta arbetssätt för att vi ska få en bred kunskap kring barnet och ungdomens situation, miljö och funktion. Vi tror att flera professioner vid ställningstagande av diagnos gör att kvalitén och rättssäkerheten ökar.

Vår målsättning

ENP-Teamet tänker att det primära målet med utredning är ge barnet, familjen, skolan eller annan aktör ny kunskap kring barnet oavsett om barnet uppfyller kriterierna för att vi ska kunna fastställa diagnos eller inte. Det primära är att vi ska förstå barnet, ungdomen och den unga vuxna på djupet, det sekundära är att fastställa eventuell diagnos. Vi är övertygande om att ändrar vi fokus, det vill säga byter fokus på primär och sekundär riskerar vi att inte sätta barnet i centrum, utan fokus blir diagnos och inte funktion.

Annan aktör kan vara friförskola, friskola, Socialtjänsten, SiS, HVB-hem, statliga aktörer, privata aktörer.

Vill du veta mer?

Klicka här för att se vårt flödesschema

 

Utredning

ENP-Teamet utreder barn och ungdomar främst med frågeställning NPF, ADHD/ADD, Autism (Autismspektrumtillstånd/AST) och begåvningsnivå med frågeställning intellektuell funktionsnedsättning.

Vi erbjuda tvärprofessionell neuropsykiatriska utredningar där fokus är att vi tillsammans ska bygga broar där psykologisk och pedagogisk kunskap ska bryggas över till vårdnadshavare, barnet, skolan och annan aktör. Detta innebär att förutom återkoppling av utredningen till berörda kan vi också erbjuda utökad handledning och konsultation, detta för att säkerställa att utredningen implementeras i verksamhet.

Hur går det till?

Utredningen hos oss sker alltid tillsammans med psykiatriker/läkare, psykolog samt vårdnadshavare, förskola/skola eller annan viktig aktör. Vi utgår ifrån att barnet och ungdomen ingår i ett system därför utreder vi alltid efter systemteoretisk princip. Vi har valt detta arbetssätt för att vi ska få en bred kunskap kring barnet och ungdomens situation, miljö och funktion. Vi tror att flera professioner vid ställningstagande av diagnos gör att kvalitén och rättssäkerheten ökar.

Vår målsättning

ENP-Teamet tänker att det primära målet med utredning är ge barnet, familjen, skolan eller annan aktör ny kunskap kring barnet oavsett om barnet uppfyller kriterierna för att vi ska kunna fastställa diagnos eller inte. Det primära är att vi ska förstå barnet, ungdomen och den unga vuxna på djupet, det sekundära är att fastställa eventuell diagnos. Vi är övertygande om att ändrar vi fokus, det vill säga byter fokus på primär och sekundär riskerar vi att inte sätta barnet i centrum, utan fokus blir diagnos och inte funktion.

Annan aktör kan vara friförskola, friskola, Socialtjänsten, SiS, HVB-hem, statliga aktörer, privata aktörer.

Vill du veta mer?

Klicka här för att se vårt flödesschema