Viktoriagatan 19 703 55 Örebro
Kontakta oss 070 400 59 96

ADHD

ADHD utredning

Kan du ha ADHD?

ENP-Teamet utför ADHD utredning för barn och ungdomar samt vuxna. Vi består av legitimerade psykologer med erfarenhet inom neuropsykologisk funktionsnedsättning.

ADHD Är en funktionsnedsättning som innebär att individen har svårigheter med ouppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet i varierad grad.

Det finns tre olika klassifikationer av ADHD, dessa är kombinerad form, huvudsakligen ouppmärksam form (definieras ibland som ADD) och huvudsakligen hyperaktiv/impulsiv form.

Personer med fastställd ADHD diagnos har ofta svårt med att sitta still, kontrollera impulser och vara fokuserad, detta blir oftast tydlig vid stress och trötthet. Inte ovanligt att personer med ADHD också har flera neuropsykiatriska svårigheter, därför är det viktigt att man utreder brett samt att man är noga vid differentialdiagnostisering.

Legitimerade psykologer hjälper ditt barn eller ungdom få rätt diagnos.

ADHD

ADHD-Utredning

Kan du ha ADHD?

ENP-Teamet utför ADHD utredning för barn och ungdomar samt vuxna. Vi består av legitimerade psykologer med erfarenhet inom neuropsykologisk funktionsnedsättning.

ADHD Är en funktionsnedsättning som innebär att individen har svårigheter med ouppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet i varierad grad.

Det finns tre olika klassifikationer av ADHD, dessa är kombinerad form, huvudsakligen ouppmärksam form (definieras ibland som ADD) och huvudsakligen hyperaktiv/impulsiv form.

Personer med fastställd ADHD diagnos har ofta svårt med att sitta still, kontrollera impulser och vara fokuserad, detta blir oftast tydlig vid stress och trötthet. Inte ovanligt att personer med ADHD också har flera neuropsykiatriska svårigheter, därför är det viktigt att man utreder brett samt att man är noga vid differentialdiagnostisering.

Legitimerade psykologer hjälper ditt barn eller ungdom få rätt diagnos.

ADHD

ADHD-Utredning

Kan du ha ADHD?

ENP-Teamet utför ADHD utredning för barn och ungdomar samt vuxna. Vi består av legitimerade psykologer med erfarenhet inom neuropsykologisk funktionsnedsättning.

ADHD Är en funktionsnedsättning som innebär att individen har svårigheter med ouppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet i varierad grad.

Det finns tre olika klassifikationer av ADHD, dessa är kombinerad form, huvudsakligen ouppmärksam form (definieras ibland som ADD) och huvudsakligen hyperaktiv/impulsiv form.

Personer med fastställd ADHD diagnos har ofta svårt med att sitta still, kontrollera impulser och vara fokuserad, detta blir oftast tydlig vid stress och trötthet. Inte ovanligt att personer med ADHD också har flera neuropsykiatriska svårigheter, därför är det viktigt att man utreder brett samt att man är noga vid differentialdiagnostisering.

Legitimerade psykologer hjälper ditt barn eller ungdom få rätt diagnos.