Viktoriagatan 19 703 55 Örebro
Kontakta oss 070 400 59 96

Hjälpområden

ADHD

Personer med fastställd ADHD diagnos har ofta svårt med att sitta still, kontrollera impulser och vara fokuserad, detta blir oftast tydligt vid stress och trötthet.

Autism

ASD kan variera mycket från person till person därför är det viktigt att utredningen fastställer och belyser dessa individuella styrkor och svårigheter.

Intellektuell funktionsnedsättning

IF är en utvecklingsavvikelse som har sin begynnelse under utvecklingsperioden och som inkluderar både nedsatt intelligens och adaptivförmåga.

Kartläggning

Vi erbjuder kartläggningar av skolbarn där föräldrar, skolan och annan aktör anser att de inte har tillräcklig med kunskap kring barnets funktionsnivå.

Konsultation

Huvudmålet är att vi tillsammans ska bygga broar mellan funktionsnedsättning, kontext och miljö, detta för att bidra med att alla ska få chans till delaktighet och gemenskap i samhället.

Utbildning

Vi utbildar gärna föräldrar eller proffessionella i branschen. Vi anpassar oss efter era önskemål och kan utföra workshops, föreläsningar på valfritt tema.