Viktoriagatan 19 703 55 Örebro
Kontakta oss 070 400 59 96

Hjälpområden

Hjälpområden

ADHD Utredning

Personer med fastställd ADHD diagnos har ofta svårt med att sitta still, kontrollera impulser och vara fokuserad, detta blir oftast tydligt vid stress och trötthet.

Autism utredning

ASD kan variera mycket från person till person därför är det viktigt att utredningen fastställer och belyser dessa individuella styrkor och svårigheter.

Kartläggning

Vi erbjuder kartläggningar av skolbarn där föräldrar, skolan och annan aktör anser att de inte har tillräcklig med kunskap kring barnets funktionsnivå.

Intellektuell Funktionsnedsättning

IF är en utvecklingsavvikelse som har sin begynnelse under utvecklingsperioden och som inkluderar både nedsatt intelligens och adaptivförmåga.

Hjälpinriktningar

ADHD

Personer med fastställd ADHD diagnos har ofta svårt med att sitta still, kontrollera impulser och vara fokuserad, detta blir oftast tydligt vid stress och trötthet.

Autism

ASD kan variera mycket från person till person därför är det viktigt att utredningen fastställer och belyser dessa individuella styrkor och svårigheter.

Kartläggning

Vi erbjuder kartläggningar av skolbarn där föräldrar, skolan och annan aktör anser att de inte har tillräcklig med kunskap kring barnets funktionsnivå.

Intellektuell Funktionsnedsättning

IF är en utvecklingsavvikelse som har sin begynnelse under utvecklingsperioden och som inkluderar både nedsatt intelligens och adaptivförmåga.

ADHD

Personer med fastställd ADHD diagnos har ofta svårt med att sitta still, kontrollera impulser och vara fokuserad, detta blir oftast tydligt vid stress och trötthet.

Autism

ASD kan variera mycket från person till person därför är det viktigt att utredningen fastställer och belyser dessa individuella styrkor och svårigheter.

Kartläggning

Vi erbjuder kartläggningar av skolbarn där föräldrar, skolan och annan aktör anser att de inte har tillräcklig med kunskap kring barnets funktionsnivå.

Intellektuell Funktionsnedsättning

IF är en utvecklingsavvikelse som har sin begynnelse under utvecklingsperioden och som inkluderar både nedsatt intelligens och adaptivförmåga.