Viktoriagatan 19 703 55 Örebro
Kontakta oss 070 400 59 96

Kartläggning

Positiv skolutveckling

Skapa en positiv skolutveckling med kartläggning

”Skolsystemet behöver tidigt fånga upp elever med utvecklingsneurologiska problem, till exempel kunde en screening under året i förskoleklass diskuteras”.

Läs mer på denna länk!

ENP-Teamet erbjuder kartläggningar av förskolebarn/skolbarn där föräldrar, skolan och annan aktör anser att de inte har tillräcklig med kunskap kring barnets funktionsnivå.

Kartläggningen kommer att belysa barnets individuella behov för att vi ska kunna gynna en positiv skolutveckling. I kartläggning ingår alltid en kognitiv nivå bedömning som bas och kan utökas efter behov. Behoven beslutas gemensamt med oss och uppdragsgivaren. Initiala är målet med kartläggningen inte att upptäcka eller fastställa diagnos. Skulle det framkomma att barnet är i behov av vidare utredning kommer vi att kommunicera detta till uppdragsgivare för vidare ställningstagande.

Vill du veta mer?

Klicka här för att se vårt flödesschema för kartläggning

 

Positiv skolutveckling

Skapa en positiv skolutveckling med kartläggning

”Skolsystemet behöver tidigt fånga upp elever med utvecklingsneurologiska problem, till exempel kunde en screening under året i förskoleklass diskuteras”.

Läs mer på denna länk!

ENP-Teamet erbjuder kartläggningar av förskolebarn/skolbarn där föräldrar, skolan och annan aktör anser att de inte har tillräcklig med kunskap kring barnets funktionsnivå.

Kartläggningen kommer att belysa barnets individuella behov för att vi ska kunna gynna en positiv skolutveckling. I kartläggning ingår alltid en kognitiv nivå bedömning som bas och kan utökas efter behov. Behoven beslutas gemensamt med oss och uppdragsgivaren. Initiala är målet med kartläggningen inte att upptäcka eller fastställa diagnos. Skulle det framkomma att barnet är i behov av vidare utredning kommer vi att kommunicera detta till uppdragsgivare för vidare ställningstagande.

Vill du veta mer?

Klicka här för att se vårt flödesschema för kartläggning

 

Positiv skolutveckling

Skapa en positiv skolutveckling med kartläggning

”Skolsystemet behöver tidigt fånga upp elever med utvecklingsneurologiska problem, till exempel kunde en screening under året i förskoleklass diskuteras”.

Läs mer på denna länk!

ENP-Teamet erbjuder kartläggningar av förskolebarn/skolbarn där föräldrar, skolan och annan aktör anser att de inte har tillräcklig med kunskap kring barnets funktionsnivå.

Kartläggningen kommer att belysa barnets individuella behov för att vi ska kunna gynna en positiv skolutveckling. I kartläggning ingår alltid en kognitiv nivå bedömning som bas och kan utökas efter behov. Behoven beslutas gemensamt med oss och uppdragsgivaren. Initiala är målet med kartläggningen inte att upptäcka eller fastställa diagnos. Skulle det framkomma att barnet är i behov av vidare utredning kommer vi att kommunicera detta till uppdragsgivare för vidare ställningstagande.

Vill du veta mer?

Klicka här för att se vårt flödesschema för kartläggning