Viktoriagatan 19 703 55 Örebro
Kontakta oss 070 400 59 96

Konsultation

Vägledande coachning

Vägledande-coachning-Enp-Teamet

ENP-Teamet är en specialistverksamhet som utöver utredning, kartläggning också erbjuder handledning och konsultation i frågor som främst rör neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till förskola/skola, socialtjänst, privata aktörer, HVB-hem och till arbetsgivare som möter unga vuxna.

Huvudmålet är att vi tillsammans ska bygga broar mellan funktionsnedsättning, kontext och miljö, detta för att bidra med att alla ska få chans till delaktighet, tillgänglighet och gemenskap i samhället.

Vägledande coachning

Vägledande-coachning-Enp-Teamet

ENP-Gruppen är en specialistverksamhet som utöver utredning, kartläggning också erbjuder handledning och konsultation i frågor som främst rör neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till förskola/skola, socialtjänst, privata aktörer, HVB-hem och till arbetsgivare som möter unga vuxna.

Huvudmålet är att vi tillsammans ska bygga broar mellan funktionsnedsättning, kontext och miljö, detta för att bidra med att alla ska få chans till delaktighet, tillgänglighet och gemenskap i samhället.

Vägledande coachning

Vägledande-coachning-Enp-Teamet

ENP-Gruppen är en specialistverksamhet som utöver utredning, kartläggning också erbjuder handledning och konsultation i frågor som främst rör neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till förskola/skola, socialtjänst, privata aktörer, HVB-hem och till arbetsgivare som möter barn och unga vuxna.

Huvudmålet är att vi tillsammans ska bygga broar mellan funktionsnedsättning, kontext och miljö, detta för att bidra med att alla ska få chans till delaktighet, tillgänglighet och gemenskap i samhället.