Viktoriagatan 19 703 55 Örebro
Kontakta oss 070 400 59 96

Ansökan

Behov av en ADHD/Autismutredning för ert barn?

Få den klar inom 2 månader.

Inga kostnader!
Inga kötider!
Vi har avtal med Regionen!

    Namn

    Telefonnummer