Viktoriagatan 19 703 55 Örebro
Kontakta oss 070 400 59 96

Autism

Autism utredning

Autism utredning

ENP-Teamet utför Autism utredning för barn & ungdomar. Vi består av legitimerade psykologer med erfarenhet inom neuropsykologisk funktionsnedsättning.

ASD är ett samlingsbegrepp för olika autismdiagnoser

ASD är en funktionsnedsättning som innebär att individen har svårigheter att kommunicera samt uppvisar ofta ett begränsat och återkommande stereotypa beteenden, aktiviteter och intressen t.ex. fixering vid rutiner.

Framför allt brister individen i att avläsa sociala signaler, tolka dem på ett adekvat sätt, som i förläggningen leder till samspelssvårigheter. Vanligt är också bristande förmåga till social ömsesidighet, avviker från det förväntade i sitt sätt att ta kontakt som kan leda till bristande gensvar.

Samt att individen Kan ha begränsat intresse att dela känslor med andra, bristande ansiktsmimik, bristande ögonkontakt och kroppsspråk. Vanligt också att det finns någon form av annorlunda språkutveckling och språkförståelse, detta brukar visa sig tidigt i barnets utveckling ”föräldrar har rapporterat att deras barn var helt utan verbaltspråk ena dagen för att andra dagen prata helt felfritt”.

Vanligt är också att det förekommer över eller underkänslig för beröring (taktil) samt vissa ljud, lukter och struktur. Dessa blir ofta tydliga tidig i barndomen och under uppväxten. Begåvning och ASD förekomma inom hela spannet dock är det inte ovanligt att begåvningsprofilen är spretig och ojämn.

Detta kan bli tydligt i vardagen då individen kan lösa mycket komplexa problem och samtidigt kan ha mycket svårt att lösa enkla uppgifter. ASD kan variera mycket från person till person därför är det viktigt att utredningen fastställer och belyser dessa individuella styrker och svårigheter. Inte ovanligt att personer med NPF också har andra neuropsykiatriska problemområden, därför är det viktigt vid utredning att man utreder brett samt att man är noga vid differentialdiagnostisering.

Autism

Autism utredning

ENP-Teamet utför Autism utredning för barn & ungdomar. Vi består av legitimerade psykologer med erfarenhet inom neuropsykologisk funktionsnedsättning.

ASD är ett samlingsbegrepp för olika autismdiagnoser

ASD är en funktionsnedsättning som innebär att individen har svårigheter att kommunicera samt uppvisar ofta ett begränsat och återkommande stereotypa beteenden, aktiviteter och intressen t.ex. fixering vid rutiner.

Framför allt brister individen i att avläsa sociala signaler, tolka dem på ett adekvat sätt, som i förläggningen leder till samspelssvårigheter. Vanligt är också bristande förmåga till social ömsesidighet, avviker från det förväntade i sitt sätt att ta kontakt som kan leda till bristande gensvar.

Samt att individen Kan ha begränsat intresse att dela känslor med andra, bristande ansiktsmimik, bristande ögonkontakt och kroppsspråk. Vanligt också att det finns någon form av annorlunda språkutveckling och språkförståelse, detta brukar visa sig tidigt i barnets utveckling ”föräldrar har rapporterat att deras barn var helt utan verbaltspråk ena dagen för att andra dagen prata helt felfritt”.

Vanligt är också att det förekommer över eller underkänslig för beröring (taktil) samt vissa ljud, lukter och struktur. Dessa blir ofta tydliga tidig i barndomen och under uppväxten. Begåvning och ASD förekomma inom hela spannet dock är det inte ovanligt att begåvningsprofilen är spretig och ojämn.

Detta kan bli tydligt i vardagen då individen kan lösa mycket komplexa problem och samtidigt kan ha mycket svårt att lösa enkla uppgifter. ASD kan variera mycket från person till person därför är det viktigt att utredningen fastställer och belyser dessa individuella styrker och svårigheter. Inte ovanligt att personer med NPF också har andra neuropsykiatriska problemområden, därför är det viktigt vid utredning att man utreder brett samt att man är noga vid differentialdiagnostisering.

Autism

Autism utredning

ENP-Teamet utför Autism utredning för barn & ungdomar. Vi består av legitimerade psykologer med erfarenhet inom neuropsykologisk funktionsnedsättning.

ASD är ett samlingsbegrepp för olika autismdiagnoser

ASD är en funktionsnedsättning som innebär att individen har svårigheter att kommunicera samt uppvisar ofta ett begränsat och återkommande stereotypa beteenden, aktiviteter och intressen t.ex. fixering vid rutiner.

Framför allt brister individen i att avläsa sociala signaler, tolka dem på ett adekvat sätt, som i förläggningen leder till samspelssvårigheter. Vanligt är också bristande förmåga till social ömsesidighet, avviker från det förväntade i sitt sätt att ta kontakt som kan leda till bristande gensvar.

Samt att individen Kan ha begränsat intresse att dela känslor med andra, bristande ansiktsmimik, bristande ögonkontakt och kroppsspråk. Vanligt också att det finns någon form av annorlunda språkutveckling och språkförståelse, detta brukar visa sig tidigt i barnets utveckling ”föräldrar har rapporterat att deras barn var helt utan verbaltspråk ena dagen för att andra dagen prata helt felfritt”.

Vanligt är också att det förekommer över eller underkänslig för beröring (taktil) samt vissa ljud, lukter och struktur. Dessa blir ofta tydliga tidig i barndomen och under uppväxten. Begåvning och ASD förekomma inom hela spannet dock är det inte ovanligt att begåvningsprofilen är spretig och ojämn.

Detta kan bli tydligt i vardagen då individen kan lösa mycket komplexa problem och samtidigt kan ha mycket svårt att lösa enkla uppgifter. ASD kan variera mycket från person till person därför är det viktigt att utredningen fastställer och belyser dessa individuella styrker och svårigheter. Inte ovanligt att personer med NPF också har andra neuropsykiatriska problemområden, därför är det viktigt vid utredning att man utreder brett samt att man är noga vid differentialdiagnostisering.