Viktoriagatan 19 703 55 Örebro
Kontakta oss 070 400 59 96

Intellektuell funktionsnedsättning

Fokusera på barnets styrkor

Intellektuell-funktionsnedsättning-ENP-TEAMET

Intellektuell funktionsnedsättning (IF) är en utvecklingsavvikelse som har sin begynnelse under utvecklingsperioden och som inkluderar både nedsatt intelligens och adaptiv förmåga.

I Sverige har ungefär en på hundra IF. För att vi ska kunna fastställa diagnosen måste individens intelligens ligga under IK 70 det ska också finnas betydande adaptiva svårigheter inom kognitiva, sociala och praktiska domänen. Det vill säga svårigheter med att, läsa, skriva, räkna, tvätta, laga mat, ta hand om sin hygien, åka buss till en given plats mm. Detta sätts alltid i relation till förväntad förmåga utifrån barnets ålder och kultur.

Svårigheterna kan skilja sig i grad och frekvens från individ till individ, därför finns det tre nivåer av IF. Dessa är Lindrig, måttlig och svår Intellektuell funktionsnedsättning.

Fokusera på barnets styrkor

Intellektuell-funktionsnedsättning-ENP-TEAMET

Intellektuell funktionsnedsättning (IF) är en utvecklingsavvikelse som har sin begynnelse under utvecklingsperioden och som inkluderar både nedsatt intelligens och adaptiv förmåga.

I Sverige har ungefär en på hundra IF. För att vi ska kunna fastställa diagnosen måste individens intelligens ligga under IK 70 det ska också finnas betydande adaptiva svårigheter inom kognitiva, sociala och praktiska domänen. Det vill säga svårigheter med att, läsa, skriva, räkna, tvätta, laga mat, ta hand om sin hygien, åka buss till en given plats mm. Detta sätts alltid i relation till förväntad förmåga utifrån barnets ålder och kultur.

Svårigheterna kan skilja sig i grad och frekvens från individ till individ, därför finns det tre nivåer av IF. Dessa är Lindrig, måttlig och svår Intellektuell funktionsnedsättning.

Fokusera på barnets styrkor

Intellektuell-funktionsnedsättning-ENP-TEAMET

Intellektuell funktionsnedsättning är en utvecklingsavvikelse som har sin begynnelse under utvecklingsperioden och som inkluderar både nedsatt intelligens och adaptivförmåga.

I Sverige har ungefär en på hundra IF. För att vi ska kunna fastställa diagnosen måste individens intelligens ligga under IK 70 det ska också finnas betydande adaptiva svårigheter inom kognitiva, sociala och praktiska domänerna. Det vill säga svårigheter med att, läsa, skriva, räkna, tvätta, laga mat, ta hand om sin hygien, åka buss till en given plats mm. Detta sätts alltid i relation till förväntad förmåga utifrån barnets ålder och kultur.

Svårigheterna kan skilja sig i grad och frekvens från individ till individ, därför finns det tre nivåer av IF. Dessa är Lindrig, måttlig och svår Intellektuell funktionsnedsättning.