Viktoriagatan 19 703 55 Örebro
Kontakta oss 070 400 59 96

KBT

KBT

Känner du dig nedstämd eller deprimerad? Lider du av ångest eller oro? Har du problem i relationer, svårt att sova eller känner dig stressad? Ibland uppstår situationer i livet då det kan vara utmanande att hantera sin livssituation själv.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykoterapeutisk behandlingsform. Terapin inleds med en beteendeanalys för att lära sig samband mellan tankar, känslor och beteenden. Tillsammans arbetar klient och terapeut för att förändra negativa tankemönster till positiva som i sin tur kan leda till känslomässig förändring och beteendeförändring.

Målet med terapin är att klienten ska uppnå kännedom om sig själv och sina tankemönster och få en ökad livskvalité.
KBT ges oftast vid ett tillfälle per vecka under en bestämd tid (beroende på individ och problematik under 5-20 veckor).
Hemuppgifter är en viktig del av behandlingen och ges till klienten mellan besöken. Hemuppgifter betyder att klienten tränar på en uppgift som terapeut och klient tillsammans bestämt under besöket.

KBT terapi kan ges till individer, par och grupper för olika problem hos barn, ungdomar och vuxna.

Kostnad för vuxna är från 750 kr session och barn och ungdomar genom remiss från vårdinstans/genom det fria vårdvalet.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring KBT terapi och om denna form av terapi skulle kunna passa just dig.

KBT

Känner du dig nedstämd eller deprimerad? Lider du av ångest eller oro? Har du problem i relationer, svårt att sova eller känner dig stressad? Ibland uppstår situationer i livet då det kan vara utmanande att hantera sin livssituation själv.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykoterapeutisk behandlingsform. Terapin inleds med en beteendeanalys för att lära sig samband mellan tankar, känslor och beteenden. Tillsammans arbetar klient och terapeut för att förändra negativa tankemönster till positiva som i sin tur kan leda till känslomässig förändring och beteendeförändring.

Målet med terapin är att klienten ska uppnå kännedom om sig själv och sina tankemönster och få en ökad livskvalité.
KBT ges oftast vid ett tillfälle per vecka under en bestämd tid (beroende på individ och problematik under 5-20 veckor).
Hemuppgifter är en viktig del av behandlingen och ges till klienten mellan besöken. Hemuppgifter betyder att klienten tränar på en uppgift som terapeut och klient tillsammans bestämt under besöket.

KBT terapi kan ges till individer, par och grupper för olika problem hos barn, ungdomar och vuxna.

Kostnad för vuxna är från 750 kr session och barn och ungdomar genom remiss från vårdinstans/genom det fria vårdvalet.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring KBT terapi och om denna form av terapi skulle kunna passa just dig.

KBT

Känner du dig nedstämd eller deprimerad? Lider du av ångest eller oro? Har du problem i relationer, svårt att sova eller känner dig stressad? Ibland uppstår situationer i livet då det kan vara utmanande att hantera sin livssituation själv.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykoterapeutisk behandlingsform. Terapin inleds med en beteendeanalys för att lära sig samband mellan tankar, känslor och beteenden. Tillsammans arbetar klient och terapeut för att förändra negativa tankemönster till positiva som i sin tur kan leda till känslomässig förändring och beteendeförändring.

Målet med terapin är att klienten ska uppnå kännedom om sig själv och sina tankemönster och få en ökad livskvalité.
KBT ges oftast vid ett tillfälle per vecka under en bestämd tid (beroende på individ och problematik under 5-20 veckor).
Hemuppgifter är en viktig del av behandlingen och ges till klienten mellan besöken. Hemuppgifter betyder att klienten tränar på en uppgift som terapeut och klient tillsammans bestämt under besöket.

KBT terapi kan ges till individer, par och grupper för olika problem hos barn, ungdomar och vuxna.

Kostnad för vuxna är från 750 kr session och barn och ungdomar genom remiss från vårdinstans/genom det fria vårdvalet.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring KBT terapi och om denna form av terapi skulle kunna passa just dig.