Viktoriagatan 19 703 55 Örebro
Kontakta oss 070 400 59 96

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

Kvalitet står oss nära hjärtat

ENP-Teamet bedriver systematisk kvalitetssäkring utifrån verksamhetsområdets vedertagna kvalitetssystem och normer. Detta gör vi utifrån patientens rätt till rättssäker, trygg och säker vård med hög kvalitet och helhetssyn.

Vi utgår ifrån:

 • En kvalitetspolicy som är antagen av ledningen och känd bland personalen
 • Rutiner för att löpande följa upp aktiviteter/mål kopplat till kvalitetspolicyn
 • Rutiner för kontinuerlig utbildning av personal i kvalitetsfrågor med anknytning till uppdraget, samt
 • Rutiner för systematisk avvikelsehantering inom verksamheten
 • transparens

ENP-Teamet för journal i ProReNata journalsystem som är CE-märkt.

https://www.prorenata.se/

Kvalitetsansvarig är verksamhetschefen.

Kvalitetssäkring

Kvalitet står oss nära hjärtat

ENP-Teamet bedriver systematisk kvalitetssäkring utifrån verksamhetsområdets vedertagna kvalitetssystem och normer. Detta gör vi utifrån patientens rätt till rättssäker, trygg och säker vård med hög kvalitet och helhetssyn.

Vi utgår ifrån:

 • En kvalitetspolicy som är antagen av ledningen och känd bland personalen
 • Rutiner för att löpande följa upp aktiviteter/mål kopplat till kvalitetspolicyn
 • Rutiner för kontinuerlig utbildning av personal i kvalitetsfrågor med anknytning till uppdraget, samt
 • Rutiner för systematisk avvikelsehantering inom verksamheten
 • transparens

ENP-Teamet för journal i ProReNata journalsystem som är CE-märkt.

https://www.prorenata.se/

Kvalitetsansvarig är verksamhetschefen.

Kvalitetssäkring

Kvalitet står oss nära hjärtat

ENP-Teamet bedriver systematisk kvalitetssäkring utifrån verksamhetsområdets vedertagna kvalitetssystem och normer. Detta gör vi utifrån patientens rätt till rättssäker, trygg och säker vård med hög kvalitet och helhetssyn.

Vi utgår ifrån:

 • En kvalitetspolicy som är antagen av ledningen och känd bland personalen
 • Rutiner för att löpande följa upp aktiviteter/mål kopplat till kvalitetspolicyn
 • Rutiner för kontinuerlig utbildning av personal i kvalitetsfrågor med anknytning till uppdraget, samt
 • Rutiner för systematisk avvikelsehantering inom verksamheten
 • transparens

ENP-Teamet för journal i ProReNata journalsystem som är CE-märkt.

https://www.prorenata.se/

Kvalitetsansvarig är verksamhetschefen.